Устни преводи


 

Консекутивен превод 

(с изчакване на говорещия)

 

Официални (заклети) преводачи за явяване пред нотариус, съдебни процеси или други официални цели, за които се изисква специално удостоверяване, което да гарантира, че двете страни разбират смисъла на разговора. Заклетият преводач декларира в писмен вид и се подписва за верността на извършения от него превод.
 

Преводачи при преговори, работни срещи, обучения, семинари и официални визити. Този вид превод се извършва от преводачи, които освен доброто владеене на езика имат представителен вид и умеят за предават в детайли изразяваното на двете страни. Умеят да подбират адекватните думи и обръщения и да предават дори чувствата, които говорещия добавя към посланието си.

 

 

Симултанен превод 

(едновременно с говорещия)

 

 

Симултанният превод е превод в реално време, обикновено извършван от екип от двама преводачи в кабина, които се редуват поради сложния характер на превода. Този превод се използва при конгреси, семинари, медийни изяви и други официални събития, на които езиците са повече от два и участниците трябва да чуят посланието на говорещия на собствения си език.

 

 

 

Придружаване 


При различни визити, командировки и събрания във всяка точка на света. Преводачът се превръща във Вашите очи и уста, като Ви помага при опознаване на обстановката, асистира при осъществяване на събрания и пътувания.

 


.