Преводи


 

„Добрият превод е като жената - ако е верен, не е хубав, ако е хубав не е верен.“
Евгений Евтушенко, руски поет, писател, режисьор, сценарист, журналист, актьор

 

 

 

Ние от "Форум" се стремим да създадем образа на съвършената жена – хубава и вярна.  

 

Преводът е изкуство  и макар и често да остава невидимо, няма сфера от живота, която да е недокосната от него. А без съмнение качеството и точността на преводите са от изключително значение. За да е направен професионално и да има високо качество, преводът трябва да отговаря на различни критерии - вярно предаване на смисъла, търсене на възможно най-точен еквивалент на терминологията, стилово единство, граматическа, синтактична и пунктуационна коректност и така нататък.

 

Общи условия за преводи и легализация 


Писмени преводи

Устни преводи

Превод и локализация на софтуер и уебсайтове

.