Писмени преводи


Езиков център "Форум" извършва професионални преводи от и на 38 езика. Можем да преведем Вашите документи и текстове на: английски, испански, италиански, немски, руски, френски, гръцки, каталонски, полски, румънски, словашки, турски, унгарски, чешки, босненски, естонски, латвийски, литовски, македонски, молдавски, португалски, словенски, сръбски, украински, хърватски, албански, арабски, датски, нидерландски, норвежки, фламандски, шведски, арменски, виетнамски, иврит, китайски, корейски и японски. Някои от ключовите области, в които „Форум” има солиден опит и утвърдени работни екипи са: административни документи на физически и юридически лица, информационни технологии, право, консултантски, правни и счетоводни услуги, управление на недвижими имоти, екология и опазване на околнат среда, транспорт и логистика, телекомуникации, машиностроене, архитектура, строителство, геодезия, мебелна и химическа промишленост. 

 

 

 

Що е то официален превод?
 

Официалният превод придава вярно и точно съдържанието на оригиналния текст, на бланка на нашата оторизирана агенция, с печат и подпис на заклетия преводач, удостоверяващ извършения превод. При представяне на документа пред официални власти в съответната страна (Регистри, Нотариуси, Съдилища, Академични институти и др.), оригиналът, както и неговият превод могат да бъдат снабдени с необходимите нотариални заверки, заверка-Апостил и заверка на подписа на оторизирания преводач. 

 


.