Легализация на документи


Договор № 1920/28.12.2012  с Консулски отдел на МВнР на България
 

"Форум" извършва услугата по заверка на чужди и български документи и техния превод в Консулски отдел на Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Национална агенция по приходите, Българска народна банка, нотариуси и други официални институции и техните ведомства на територията на Република България. 

 

Общи условия за преводи и легализация 

 


 

Легализация на документи за чужбина 
 

Легализацията на официални документи, издадени от български учреждения и ведомства се извършва, чрез поставяне върху оригиналния документ на специално удостоверение „Апостил” (Аpostille) и когато се изисква - заверка на подписа на заклетия превода от Дирекция “Консулски отношения” към Министерство на външните работи. Заверката с „Апостил”, гарантира валидността и признаването на съответния официален документи в чужбина. Повече подробности, относно заверката Апостил, може да получите на www.hcch.net

 

Легализация на документи от чужбина 
 

Заверка на подписа на заклетия преводач от Дирекция "Консулски отношения" към Министерство на външните работи.

За да бъдат легализирани Вашите документи трябва да притежават необходимите печати, заверки и формат. За целта, преди да пристъпите към каквото и да е действие по тяхното издаване и заверяване, Ви препоръчваме да се консултирате с нас.

 

Информация за легализацията на документи можете да получите на имейл sofia@forumltd.bg или на телефон +35929894051.

 

 


.