Легализация


Агенция "Форум" извършва услугата легализация на чужди и български документи в съответните ведомства и институции на МП, МНЗ, МОН, НАП, БНБ, КО на МВнР и други официални институции на територията на Република България. 

 

Договор № 1920/28.12.2012  с Консулски отдел на МВнР на България

 

 

 

 

Легализация на документи за чужбина

Легализацията на официални документи, издадени от български учреждения и ведомства се извършва, чрез поставяне върху оригиналния документ на специално удостоверение „Апостил” (Аpostille) и когато се изисква - заверка на подписа на заклетия превода от Дирекция “Консулски отношения” към Министерство на външните работи. Заверката с „Апостил”, гарантира валидността и признаването на съответния официален документи в чужбина. Повече подробности, относно заверката Апостил, може да получите на www.hcch.net

 

Легализация на документи от чужбина

Заверка на подписа на заклетия преводач от Дирекция "Консулски отношения" към Министерство на външните работи.

За да бъдат легализирани Вашите документи трябва да притежават необходимите печати, заверки и формат. За целта, преди да пристъпите към каквото и да е действие по тяхното издаване и заверяване, Ви препоръчваме да се консултирате с нас.

 

Информация за посочените по-долу процедури по легализация на документи можете да получите на имейл sofia@forumltd.bg или на телефон +35929894051.

 

 • Легализация на български акт за раждане, брак и други общински документи
 • Признаване на чуждестранен акт за раждане, брак, смърт в България
 • Легализация на документи за сключване на граждански брак с чужденец
 • Легализация на образователни документи за обучение в чужбина
 • Признаване на диплома за висше образование придобита в чужбина за продължаване на обучение в България
 • Признаване на диплома за висше образование придобита в чужбина за работа в България
 • Признаване на завършен клас или етап от основно образование в чужбина
 • Признаване на завършен клас или етап от средно образование в чужбина
 • Признаване на завършен клас или етап от образование в чужбина - МПС
 • Издаване на стойностна декларация за обучение в Италия
 • Издаване на удостоверение за придобита медицинска квалификация и специалност
 • Легализация на социално-осигурителни документи за чужбина
 • Легализация на данъчни документи за чужбина
 • Легализация на банкови документи за чужбина
 • Легализация на трудовоправни документи за чужбина
 • Легализация на медицински документи за чужбина
 • Легализация на документи от полиция и КАТ за чужбина
 • Легализация на съдебни и нотариални документи за чужбина
 • Легализация на документи за водене на съдебни дела по вещо право
 • Легализация на документи за водене на съдебни дела по семейно право
 • Легализация на документи за водене на съдебни дела по търговско право
 • Легализация на документи за откриване на фирма с чуждестранно участие
 • Легализация на църковни документи за чужбина

 


.