График с предстоящи курсове


Вид на курса

Начало

Продължителност

Имате ли други
въпроси?

АНГЛИЙСКИ
За счетоводители 
(ниво А2-В1) 

-

По индивидуална или групова заявка!

sofia@forumltd.bg
тел. 029894051

АНГЛИЙСКИ
За юристи
(ниво А2-В1) 

- По индивидуална или групова заявка!

sofia@forumltd.bg
тел. 029894051

НЕМСКИ
За бизнес комуникация  
(ниво В1)  

-

По индивидуална или групова заявка!

sofia@forumltd.bg
тел. 029894051

ИСПАНСКИ
За бизнес комуникация
(ниво В1) 
- По индивидуална или групова заявка! sofia@forumltd.bg
тел. 029894051

РУМЪНСКИ 
Общоезиков
(ниво А1) 

- По индивидуална или групова заявка! sofia@forumltd.bg
тел. 029894051
АНГЛИЙСКИ 
За телекомуникации и ИТ
(ниво А2-В1) 
- По индивидуална или групова заявка!

sofia@forumltd.bg
тел. 029894051

АНГЛИЙСКИ 
За енергийната индустрия
(ниво А2-В1) 
- По индивидуална или групова заявка! sofia@forumltd.bg
тел. 029894051
АНГЛИЙСКИ 
За фармацевтичната индустрия
(ниво А2-В1) 
- По индивидуална или групова заявка! sofia@forumltd.bg
тел. 029894051
ДРУГИ КУРСОВЕ
общоезикови, специализирани или разговорни курсове 
- По индивидуална или групова заявка! sofia@forumltd.bg
тел. 029894051

 

Уточнение: Продължителността на курса се определя от големината на сформираната група. За цени и условия можете да се свържете с нас на edu@forumltd.bg или на телефон 029894051. 
 

 


.