Езиково обучение


И рече Бог: „Хайде да слезем и да объркаме езика им,
за да не се разбират, когато си говорят!“  Битие 11:7

 

 

Чуждият език е огромно богатство. Богатство, което Ви отваря вратите към други светове, до които да се докоснете. Владеенето на чужд език ви дава възможност да опознавате другите, да обменяте идеи с тях, да създавате приятелства из целия свят.  Освен това ежедневието в наши дни налага да владеем и работим с поне  един чужд език. 

 

Ако сте пропуснали да придобиете познания по чужд език в училище, ако искате да повишите нивото си на владеене на даден език или сте решили да приемете предизвикателството да овладеете втори чужд език, то ние от езиков център "Форум" сме Вашето решение - предлагаме езиково обучение по  основните европейски езици по Общата европейска езикова рамка. ( ОЕЕР)


График с предстоящи курсове

Курсове по Английски език

Курсове по Немски език

Курсове по Испански език

Курсове по Френски език

Курсове по Италиански език

Курсове по Румънски език

Често задавани въпроси

.