Езиково обучение


И рече Бог: „Хайде да слезем и да объркаме езика им, за да не се разбират, когато си говорят!“  Битие 11:7

 

 

Чуждият език е огромно богатство. Богатство, което Ви отваря вратите към други светове, до които да се докоснете. Владеенето на чужд език Ви дава възможност да опознавате другите, да обменяте идеи с тях, да създавате приятелства из целия свят.  Освен това ежедневието в наши дни налага да владеем и работим с поне  един чужд език. 

 

Ако сте пропуснали да придобиете познания по чужд език в училище, искате да повишите нивото си на владеене на даден език или сте решили да приемете предизвикателството да овладеете втори чужд език, то ние от езиков център "Форум" сме Вашето решение - предлагаме езиково обучение по основните европейски езици.


График с предстоящи курсове

Курсове по Английски език

Курсове по Немски език

Курсове по Испански език

Курсове по Френски език

Курсове по Италиански език

Курсове по Румънски език

Често задавани въпроси

.